Faculties Profile

Singari Devi Smarak Mahavidyalya Faculties Profile

B.Sc. Faculty Members

Name Department Subject
Poonam Yadav B.Sc. Botany Science
Rudal Kumar B.Sc. Zoology Science
Surylal Vishvkarma B.Sc. Zoology Science
Amit Kumar B.Sc. Mathematics
Govind Sharan B.Sc. Mathematics
Rakesh Kumar B.Sc Chemistry
Vineet Kumar B.Sc. Chemistry
Indramani Yadav B.Sc. Physics
Anjali Shukla B.Sc. Physics
Rahul Kumar B.Sc. Physics

B.A. Faculty Members

<
Name Department Subject
Dr Mahendra Kumar B.A. Hindi
Mr Arvind Kumar B.A. Hindi
Mr Susheel Kumar B.A. Hindi
Mr LalBahadur Yadav B.A. Hindi
Mr Surypal Yadav B.A. Sanskrit
Mr Ved Prakash Yadav B.A. Sanskrit
Mr Sachendra Singh B.A. Sanskrit
Mrs Veenita Devi B.A. Home Science
Mrs Nisha Maurya B.A. Home Science
Miss Shalu Patel B.A. Home Science
Mrs Alka prajapati B.A. Home Science
Mr Varun Dev B.A. Geography
Dr Chandra Jeet Yadav B.A. Geography
Mr Pramanand Yadav B.A. Sociology
Mr Ashok Yadav B.A. Sociology
Dr Dhramendra Kumar Yadav B.A. Political Science
Mr Shivshankar Yadav B.A. Political Science
Mr Shivshankar Yadav B.A. Education
Mr Azamal Husen B.A. Urdu
Mr Dinesh Kumar Prajapati B.A. Urdu
Mr Akhilesh Yadav B.A. English
Mr Mithilesh Kushvaha B.A. English